Община Видин внесе три проекта по Програма Interreg
Община Видин внесе три проекта по Програма Interreg / Община Видин

Проектите по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. бяха внесени на 30 септември в Съвместния секретариат (в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество) в румънския град Кълъраш. Заедно с Националния орган от България (Министерството на регионалното развитие и благоустройството) и Управляващия орган от Румъния (Министерството на регионалното развитие и публичната администрация), Съвместният секретариат подготвя документите, необходими за започване на първата покана за набиране на проекти. Видин е сред осемтте български области, включени в програмата.

Трите проекта на общината са: „Подобряване на трансграничните връзки с Дунав мост 2 и свързаната TEN-T инфраструктура", „Историята е учител на живота" и „Пътят на независимостта 1877-1878". Припомняме, че на 2 юли тази година кметовете на общините Видин и Калафат - Герго Гергов и Мирча Гуца подписаха споразумения за партньорство във връзка с подготовката на трите проектни предложения.

Тогава Гергов коментира, че с реализирането им Община Видин и Община Калафат ще имат инфраструктура, която ще позволи по-добрата комуникация и максимално използване капацитета на Дунав мост 2, а с реставрацията на паметниците на културата на територията и на двата града ще се създадат условия за развитието на туризма. Общият бюджет на Община Видин по трите проектни предложения е над 10 милиона евро.