/ iStock/Getty Images
Областният управител на Враца Стефан Красимиров предупреди кметовете на общини в областта, че ще отменя издадени от тях заповеди за ограничаване на уличното осветление в нощните часове на денонощието, съобщиха от областната администрация.

По разпореждане на областния управител е изискана информация от общинските администрации на територията на областта за въведени или предвиждани мерки за ограничаване потреблението на електричество.

По данни на общините към 1 февруари режим на уличното осветление е въведен в общините Оряхово и Криводол и в някои от населените места в община Козлодуй, като е ограничено и осветлението в парковете и градините. Възнамеряват да въведат режим на улично осветление общините Борован, Бяла Слатина, Враца и Мизия, уточняват в съобщението.

Областният управител обръща внимание на кметовете на общините от област Враца, че съгласно член 92, алинея 1 от Закона за устройство на територията, външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, задължително се осигурява от общините, за да се създадат условия за безопасно нощно движение, както и на подходящ нощен облик на населените места

. Той е посочил, цитиран в съобщението, че при постъпили жалби от граждани срещу заповеди на кметове на общини за ограничаване на уличното осветление в тъмната част на денонощието, тези заповеди ще бъдат проверявани по реда на член 45, алинея 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и ще бъдат отменяни като незаконосъобразни.
БТА