Няма екологичен проблем в Бели извор
Няма екологичен проблем в Бели извор / netinfo

Има ли екологичен проблем в Бели извор и какво се гори в завода, стана ясно днес на среща, насрочена от циментовия завод “Холсим” в Бели извор.

Срещата е в отговор на публикации в местните медии и общинския съветник Кирил Илиев. Въглищата са основното гориво – 75% от използваните за горива материали. Гуми, костно брашно и твърди горими отпадъци са останалите 25%. Заводът има комплексно разрешително за използване на алтернативни горива от декември 2005г.

Информацията за емисиите се архивира със сертифициран софтуер МЕАС. До момента няма нива над допустимите по показателите: прах, азотни оксиди, въглероден оксид и серен диоксид. "Циментовата индустрия е третия сектор в света по отделяне на въглероден диоксид и мониторинга е постоянен", каза директора на "Холсим" Тодор Костов.