Красимир Богданов
Красимир Богданов / Дарик - Враца
Народният представител от "Обединени патриоти" Красимир Богданов излезе с апел във връзка с огранизацията около заседанията на Ботевския организационен комитет. В апела се казва: "Уважаеми съграждани, с голямо неудоволствие съм длъжен да споделя, че за поредна година, народните представители от Враца остават изолирани от работата на Ботевския организационен комитет. След като, Общинския съвет гласува ежегодно в състава на комитета да присъстват 6-та депутати от Врачанско, заседанията на същия неизменно се насочват в дни, в които Народното събрание провежда редовни заседания. Припомням, че във вторник след 16.00ч. се провеждат заседанията на парламентарните групи. В сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00ч. са редовните заседания на Парламента, а от 14.30 в сряда и четвъртък са заседанията на комисиите. Нашето отсъствие/поради служебни ангажименти/ прави лошо впечатление на врачани, и създава впечатление за незаинтересованост и неуважение към паметта на Ботев. Освен това, нямаме възможност да участваме активно в работата, да споделим мнения за програмата, да попитаме за финансовите разходи. Същевременно носим отговорност като организатори на Ботеви дни/поне на хартия/. Въпреки че, неколкократно съм поставял този въпрос, и през настоящата година сме свидетели на същия подход. Надявам се, че изолирането на народните представители от Враца не е умишлено. Призовавам организаторите, да насрочват заседанията на Ботевския комитет в дните понеделник и вторник, или петък следобед. В противен случай, смятам участието ни за безпредметно и Общински съвет Враца би следвало да ни освободи от отговорност и да не ни включва в състава на Ботевския организационен комитет".