/ iStock/Getty Images
Отменена е и платената "синя зона" за паркиране във Враца
Общинският съвет във Враца гласува на редовно заседание да се намалят с 50 на сто на наемите на общински обекти за ползващите ги фирми и граждани, които не са преустановили дейността си по време на обявеното извънредно положение в страната, съобщиха от Общината.

200 нуждаещи се ще получават „Топъл обяд“ в община Враца

Предложението за намаляване на наемите е било внесено от кмета на общината Калин Каменов. На предишно заседание, пак по негово предложение, от плащането на наеми за ползването на общинска собственост бяха освободени търговци и граждани, които са преустановили работата си заради извънредното положение.

Намаляването на наемите или освобождаването от тяхното плащане ще бъде в сила и един месец след отмяната на противоепидемичните мерки. Вече платените авансово наеми и такси ще бъдат прехвърлени в следващите финансови периоди.

По време на заседанието кметът Каменов е заявил, че пакетът от социално-икономически мерки ще бъде актуализиран при необходимост и в зависимост от обстановката в страната.

Силата на доброто: Дядо от Дом за социални грижи дари пенсията си на болницата в Мездра

Целта е да се обхване по-голям кръг от представители на местния бизнес, е допълнил той, цитиран в съобщението. На предишното заседание на Общинския съвет бе удължен и срокът за заплащането на таксата "битови отпадъци" и данъците върху недвижимата собственост и за автомобили до 30 юни, в който те се плащат с 5-процентна отстъпка.

Отменена е и платената "синя зона" за паркиране във Враца.