Монтана договори 2,4 милиона лева по трансгранични проекти
Монтана договори 2,4 милиона лева по трансгранични проекти / Дарик Враца - архив

„Ще изпълняваме четири нови проекта по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия“, съобщи кметът на общината Златко Живков и допълни, че в два от проектите сътрудничеството ще е с община Пирот, а в другите два - с общините Враня и Медиана – Ниш.

В единия си проект Пирот и Монтана ще работят заедно за развитие на здравеопазването и превенцията на демографския срив. С европейските средства ще бъде доставено медицинско оборудване за образователни и демонстрационни нужди на младите лекари от трансграничния регион и проведени обучения за здравословен начин на живот. В другия си общ проект двете общини ще работят заедно за популяризиране на историческите забележителности. Като част от дейностите в Монтана ще бъде направена ревитализация, консервация и експозиция на ранно-християнска базилика от ІV век, разкрита преди няколко години в близост до крепостта.

Проектът, в който Монтана ще си сътрудници с община Медиана- Ниш цели подобряване на нематериалното културно наследство. Партньорите ще имат нови сцени за изяви на открито и сценично оборудване за събитията в културния им календар.

Четвъртият проект между Монтана и Враня-Сърбия цели подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти в двете общини. По него в Монтана ще бъдат направени още две спортни площадки.

Средствата, които ще усвои общината през следващите две години по четирите проекта са 2 милиона и 400 хиляди лева.