Лекари възстановиха неоснователно получени суми
Лекари възстановиха неоснователно получени суми / Дарик - архив

При извършени проверки, свързани с контролната дейност на РЗОК-Враца през IV- то тримесечие  на 2011 г. и I-во тримесечие на 2012 г. на лекари специалисти, експертите на здравната каса са установили нарушения, свързани с издаването на медицински направления за консултация.

Установено е, че направленията са издавани, без да е извършен преглед на пациента, тъй като в документациите на лекарите са липсвали разпечатки на амбулаторни листа. Пред контролните органи са представени и амбулаторни листа, в които липсвал подписа на съответния пациент. С цел уточняване на фактите са проведени и анкети с пациенти.

Съгласно чл.105/в/ от   Административно наказателните разпоредби на Закона за здравното осигуряване изпълнител на медицинска помощ, който нарушава установените изисквания за работа с медицинска и финансова документация се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 150 лв.       

За установените нарушения на лекарите са им съставени актове за административно нарушение и са издадени наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции в размер на 5100 лв.

В случаите на лекарите, при които са установени неоснователно получени суми, са съставени протоколи и са връчени писмени покани за възстановяване на средствата в размер на 16 419 лв.

Чрез реализираните проверки на лечебните заведения, сумите, заплатени за отчетените прегледи, са възстановени на РЗОК.

Материалите по случаите са изпратени на компетентните органи за разследване, с цел евентуално установяване на нарушения извън компетенциите на РЗОК.