Кредитите на Монтана от ФЛАГ стават 3,2 милиона лева

Променят облика на Монтана с проекти за над 6 милиона лева.
Променят облика на Монтана с проекти за над 6 милиона лева. / Дарик Враца и Община Монтана
Община Монтана ще кандидатства за дългосрочен кредит от фонд ФЛАГ в размер на 1 милион 470 хиляди лева. Средствата са предназначени за оборотно финансиране на дейностите по проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици” по Оперативна програма „Региони в растеж”. Срокът на договора за изплащане на кредита е до декември 2018 година.
 
По този проект в Монтана се изпълнява реконструкцията на четирите парка „Огоста”, „Монтанензиум”, „Централна градска градина”, „Калето” и булевардната алея „Хаджи Димитър”.
 
Искането на кредита е внесено за обсъждане от Общинския съвет утре, 14 септември.
 
Това е четвъртият кредит на Община Монтана от Фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ. С други два дългосрочни договора се финансират оборотно проекти по програмите за трансгранично сътрудничество общо за 915 хиляди лева и „Развитие на човешките ресурси” общо за 623 500 лева. Те също трябва да бъдат възстановени до края на 2018 година.
 
За разглеждане на утрешното заседание на Общинския съвет е внесена и докладна записка за краткосрочен кредит от ФЛАГ в размер на 114 хиляди лева. Средствата са необходими за дейности по проекта, който изпълнява Община Монтана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Той е на стойност 2 милиона и 200 хиляди лева, от тях 334 хиляди лева е съфинансирането на Общината. Проектът е насочен към реализиране на комплексен подход за социално включване на ромите в община Монтана, конкретно в двата квартала „Кошарник” и „Огоста”, както и в селата Габровница, Вирове и Безденица.
 
В кв. „Кошарник” вече е построена нова сграда на ЦДГ № 8 „Пролет" за 4 групи. В съседство до нея е изграден Здравно-консултативен център. До края на есента двете сгради да бъдат напълно оборудвани и открити.