Клетка 2.1. готова да приема отпадъци
Клетка 2.1. готова да приема отпадъци / снимка: Дарик - Враца

Клетка 2.1 за твърди битови отпадъци на регионалното депо на Враца и Мездра, отговоря на всички условия и може да бъде пусната в експлоатация. Това реши на свое заседание комисията, която трябваше да приеме обекта. Комисията констатира, че строежа отговаря на нормативните изисквания и предлага на началника на РДНСК - Северозападен район, да издаде разрешение за ползване. До края на седмицата се очаква разрешението да издадено.

3 215 050 лв с ДДС е общата стойност на проекта, като до този момент са изплатени 2 274 000 лв. Те са от целевата субсидия от държавния бюджет за 2011г. и преходния остатък от 2010г., уточни кметът. Остава да се разплатят още 941 000лв. Това ще стане след въвеждането в експлоатация на обекта. Парите ще бъдат осигурени от ПУДООС.

Проектният капацитет на тази клетка е 165 312 тона, а проектното количество отпадъци на година е 16 250 тона.

 Клетката ще обслужва 52 населени места от общините Враца и Мездра, с население  97 366 души. Тя е разположена на площ от 20 дка.

Първа копка на изграждането на допълнителната клетка на депото за твърди битови отпадъци бе направена на 5 април 2011, а срокът за изпълнение на проекта бе 145 календарни дни. До завършването на обекта, общинска администрация няколко пъти спира строителството и предоговоря условията с изпълнителя.