Инспекция
Инспекция / netinfo
Комисия с председател г-жа Елена Нанова, директор Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ направи проверка на изпълнението на Заповед №462/ 22.06.2017г. на кмета на Община Мездра. С нея, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и с цел поддържане на чистотата в детските градини и училищата на територията на Общината, бе наредено на директорите на учебни заведения да организират почистването и поддържането в приветлив вид на дворовете, спортните площадки, зелените площи и прилежащите територии.
 

Инспекция
netinfo


Днес комисията провери как се изпълнява Заповедта на кмета в детските и учебни заведения на територията на гр. Мездра. Основните препоръки, които бяха дадени са да се окосят зелените площи и да се съберат падналите листа.

Инспекция
netinfo

Община Мездра