/ Община Мездра
По традиция на 3 юни за 37 година Община Мездра и кметство Лютиброд организираха паметно честване на лобното място в Рашов дол на 12-те Ботеви четници, избити в неравно сражение от башибозуците на Джамбалаза. Сражението е станало в кошарата на баба Мария Цоловска, в село Люти брод.

Юбилей на Детски фолклорен ансамбъл „Мездренче“

Обраслите пътеки отведоха дошлите на поклонението на полянката пред смълчаната кошара, пазеща ужасяващия спомен за клането. Зелените шубраци оживяха от гълчавата на събраното множество.

Битката при Рашов дол

И събитията възкръснаха - проехтяха изстрели, конница башибозуци се втурна по пътеката, червените им фесове се мяркаха в зеленината. Завърза се неравна битка.

Възстановката стъписва със своята достоверност, но поддържа жива паметта за саможертвата. Особено въздействащо и възпитателно е поклонението за децата и учениците, дошли със своите родители и учители.

От далечния трети юни 1876 до днес в историческата местност се отслужва панихида в памет на загиналите Геотги Апостолов, Антон Македончето, Ганчо Стоянов, Филип, Андрей, Георги, Никола, Димитър, Гаврил, Нинчо, Петко Цолов, Герго Кьопчев и две овчарчета от село Люти брод.

Битката при Рашов дол

С чувство на уважение и почит към това свято място и към подвига на загиналите за свободна България, деца и възрастни изнесоха литературно - музикална програма.

Поклонението бе уважено и от Севдалина Джамбазка - секретар на община Мездра и Елена Нанова - директор  на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ в Община Мездра.
Община Мездра