/ ThinkStock/Getty Images
Във Видин възстановяват детски площадки и спортни съоръжения и ще бъдат ремонтирани покривите на част от общинските жилища след актуализация на бюджета.

Това приеха общинските съветници във Видин на проведеното извънредно заседание днес.

Поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи през полугодието в размер на 248 264 лв., които не са заложени в началния план на бюджета, се актуализират по приходната част постъпленията в хазната.

С тези средства ще бъде направен основен ремонт на покриви на общински жилища в ж.к. "Гео Милев" и "Строител" във Видин на стойност 185 810 лв.

Проектират четири нови входа във Видин заради изграждането на магистралата до Ботевград

Община Видин ще закупи и автомобил "Вишка с изолиран кош" за нуждите на звено "Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост" на стойност 32 400 лв.

Повече средствата са предвидени и за възстановяването на две детски площадки и спортни съоръжения в парк "Владикина бахча" и крайдунавския парк.
БТА