/ iStock/Getty Images
Пещерата Магурата вече разполага с модерни холограмни инсталации и интерактивни дисплеи за туристите.

Това е резултат от успешно реализирания трансграничен проект  „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”, каза кметът на Белоградчик Борис Николов.

Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020. Той цели да повиши туристическата привлекателност и да разнообрази предлаганите туристически продукти в трансграничния регион.

Кой драска по стените на пещера Магурата? (СНИМКА)

С използването на новите модерни технологии се повишава туристическата привлекателност на пещера Магурата, както и иновативно представяне и популяризиране на туристическите атракции в региона.

От водещия партньор по проекта - община Белоградчик, са извършени дейности по подмяна на старите съществуващи осветителни тела в пещерата с нови енергийно ефективни, ремонт на вътрешните пешеходни алеи в пещерата.

"Възстановена е на местата нарушената каменна настилка, парапетите са почистени и е извършена антикорозионна обработка, където е необходимо, са поставени нови", допълни Николов. 

За подобряване на туристическата привлекателност и атрактивно представяне на пещера Магурата са изработени и поставени три холограмни инсталации и три интерактивни дисплея за запознаване на посетителите с живота на първобитния човек, праисторическите рисунки, флората и фауната.

До входа е монтиран дисплей с интерактивна карта на туристически обекти, които могат да се посетят на територията на община Белоградчик. На посетителите се предлага и 360-градусова виртуална разходка в пещера Магурата, която е подходяща за трудно подвижни и хора в неравностойно положение.

Изработени са и карти с добавена реалност, като посредством QR код посетителите могат да видят 3D изображения и видеа за живота в пещерата, за нейната флора и фауна.

Партньорът по проекта - Туристическата организация в Болевац от Република Сърбия, е извършил реконструкция и обзавеждане на туристическа хижа. Тя е разположена в планината Ртан и е превърната по проекта в модерен Природо-туристически център с интерактивна посетителска зала. 

Разработена е съвместна уеб платформа: https://oneroute.info/, която предлага информация за биоразнообразието и туристическите атракции в трансграничния българо-сръбски регион, както и мобилно приложение за туристическите маршрути между общините Белоградчик и Болевац.

Кметът на Белоградчик Борис Николов е категоричен, че с реализирането на този проект се разнообразява и обогатява туристическото предлагане в Общината. Той очаква повишаване на туристопотока към пещера Магурата и превръщането ѝ в още по-атрактивен обект за българските и чуждестранни туристи.
Ирена Данаилова, БТА