/ ThinkStock/Getty Images
На извънредно заседание на Общински съвет съветниците одобриха предложението на кмета Цветан Ценков, община Видин да поеме дълг от 557 000 лева заради наложени санкции по проекта "Основна реконструкция на централната пешеходна зона".

Във Видинска област близо 11 000 са заявленията за целева помощ за отопление

С двадесет гласа "за" и осем "против" общинските съветници разрешиха тези средства да бъдат изтеглени от фонд "Флаг". Санкцията на община Видин е наложена от Управляващия орган на ОП "Региони в растеж" заради нарушена методика по тръжните процедури на проекта, стана ясно на заседанието.

Проектът на община Видин - "Основна реконструкция на централната пешеходна зона" е финансиран по ОП "Региони в растеж". Общата му стойност е близо 12 милиона лева, от които общината участва с 554 545 лева собствени средства.

Привличането на инвеститори и възстановяване на инфраструктурата са приоритетите в работата на новия кмет на Видин

Основните дейности включваха обновяване на централната пешеходна зона във Видин от река Дунав при сградата на
Драматичния театър до музей "Конака", тъй като тази пешеходна зона не отговаряше на съвременните изисквания за достъпна градска среда за хора в неравностойно положение.

Проектът е започнал през 2011, а окончателно е завършен на 27 ноември тази година, съобщи архитект Ангел Недялков, ръководител на проектните дейности.
БТА