/ ThinkStock/Getty Images
Община Видин поема нов дълг за довършване на пречиствателната станция в града.

Това решиха общинските съветници на извънредно заседание на Общинския съвет. Предложението бе прието с 19 гласа "за", петима от общинските съветници гласуваха "против", трима гласуваха с "въздържал се", обявиха на заседанието, след гласуването.

Във Видин приключи ремонтът на общинските жилища в два квартала

С това решение общинските съветници във Видин дадоха съгласие Общината да поеме дълг за финансиране на изпълнението на втората част по проекта за доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води във Видин.

"Размерът на кредита е 1 680 762 лева, а срокът за погасяване - до 12 месеца, като очакванията са той да бъде погасен за 7 месеца", каза на заседанието Цветомира Илиева, временно изпълняваща длъжността кмет на община Видин.

Тя уточни, че "срокът за приключване на дейности и за разплащане на този проект е до 31 декември. Действително самия проект трябва да приключи до края на 2024 година, но до края на тази година трябва да бъдат приключени дейностите и плащанията по него".

Илиева допълни, че именно това е наложило свикването на тази извънредна сесия, за да се поеме този дълг, и да "не доведем общината до бъдещи финансови корекции".
БТА