Забраниха риболова в няколко еленски реки
Забраниха риболова в няколко еленски реки / DarikNews.bg

Забрана за риболов в определени рибностопански обекти в страната се въвежда през 2011 г. със заповед на министъра на земеделието и храните. Мярката се налага във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

Всяка година, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти.

За Великотърновска област това са районите около няколко реки в Еленския балкан - Божичка, Липовска, Иванкова, Борищица, Бебровска, Мийковска и Костелска. Риболовът се забранява и за река Веселина в участъка от село Багалевци, заедно с притоците й.