Обучават експерти в учене през целия живот
Обучават експерти в учене през целия живот / netinfo

„Развитие на ученето през целия живот” е темата на двудневен семинар, който организира във Велико Търново Министерството на труда и социалната политика.

Представители на областни и общински администрации, бюра по труда, регионални инспекторати по образование, университети и училища ще дискутират промените в Закона за насърчаване на заетостта и европейската програма „Учене през целия живот”.

Едногодишният проект се реализира в рамките на програмата на Европейската комисия „Образование и обучение 2010”.