/ iStock/Getty Images
Община Велико Търново освобождава бизнеса от такса "смет" при спряна дейност заради противоепидемичните мерки, съобщиха от Общината.

Собствениците на обекти за стопанска дейност, които са били затворени, ще бъдат освободени от плащане на таксата за битови отпадъци - за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Община Велико Търново ще предоставя асистентска подкрепа

Облекчението се отнася както за периода на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020-а, така и за последващия период на затягане на мерките от 27 ноември, също довел до ограничаване на дейността.

Мярката за подкрепа е предложена от общинската администрация за одобрение от Великотърновския общински съвет. Необходимо условие за прилагането й е била промяната на Закона за местни данъци и такси, направена в края на 2020 г.

За периода на извънредното положение през миналата пролет, както и за декември 2020 г. и за януари 2021 г. наемателите на общински имоти, които не развиват дейност заради пандемията, са освободени от наеми. Тази мярка ще продължи и през настоящия месец.