Обява за подбор на заявление за длъжност Сътрудник социални дейности в Община Горна Оряховица

/ ОИЦ-Габрово
Община Горна Оряховица обявява подбор за длъжност Сътрудник социални дейности по Проект BG05MOP001-2.040-0056-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица".

Информация за ползване на почасови мобилни услуги по проект за патронажна грижа в Горна Оряховица

Заявление за работещи - Патронажна грижа и Обявление за сътрудник Социални дейности може да намерите тук.