/ iStock/Getty Images
От 29 юли до 30 август, включително в помещение в двора на Община Горна Оряховица ще се приемат заявления за ползаване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”.

Шест искания за финансиране за Община Горна Оряховица подкрепи Междуведомствената комисия

Потребителите се подбират съгласно Процедура за подбор на потребители. Потребители, които ползват услуги с идентичен или сходен характер и/или не принадлежат към целевите групи не се оценяват, заявленията се отхвърлят. Крайните потребители на интегрирани социално-здравни услуги са 108.

Ден на социалното предприемачество се проведе в Община Горна Оряховица

Целевите групи по проекта са: лица, навършили 66 години или хора с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждани на територията на Община Горна Оряховица.

Горна Оряховица получи отличието „Умен град“ в инициативата на „24 часа“ „Образцова община“

При кандидатстването лицата трябва да предоставят: документ за самоличност - за справка; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие; други медицински документи - актуална етапна епикриза, епикриза и други - копие.

Заявлените може да изтеглите ТУК.