/ iStock/Getty Images
Нови две автоматични станции ще контролират качеството на въздуха във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на общината. Съоръженията са разположени в района на Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" и на ул. "Вежен" в квартал "Акация". Местоположението им е определено съобразно съсредоточаването на домакинства, които се отопляват предимно на дърва и въглища.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по интегрирания проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух", който се реализира с подкрепата на програма Life+ на Европейската комисия. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта.
Във Велико Търново вече са доставени и монтирани първите близо 60 нови отоплителни уреди с висока степен на екологичност. С тях се подменят старите замърсяващи печки на дърва и въглища на домакинства в кв. "Варуша" и кв. "Асенов", класирани в пилотната фаза на проекта.

От пролетта на 2021 година започва реализацията на основната фаза на проекта, по който домакинствата, които ще получат безвъзмездно нови отоплителни уреди, ще достигне 548. Резултатите от мониторинга на въздуха чрез двете нови станции ще бъде използван и за определяне на жилищните райони, чиито жители ще имат право да кандидатстват за смяна на старите печки.
Б