/ Прокуратура
Със заповед на главния прокурор на Република България Иван Гешев, Димитър Лещаков - прокурор в Апелативна прокуратура-Велико Търново, бе поощрен с отличие - плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните си задължения, съобщиха от прокуратирата.

Отличието е по предложение на Таня Недкова - административен ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Велико Търново.

В кариерното си развитие господин Лещаков е бил следовател, прокурор и районен прокурор в Районна прокуратура-Свищов и прокурор в Окръжна прокуратура-Велико Търново.

От 2005 г. е прокурор в Апелативна прокуратура и е с ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“. Той има над 25 години юридически стаж в съдебната система.

Отличието бе връчено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив, при спазване на задължителните противоепидемични мерки.