/ Прокуратура
Прокурор Надежда Желева - и.ф.административен ръководител на Окръжна прокуратура-Габрово, бе поощрена от главния прокурор на Република България с отличие - плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота, съобщиха от прокуратурата.

Отличието е за постигнати отлични резултати в организацията на работа на Окръжна прокуратура-Габрово и за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения по възложените преписки и дела.

Отличието е по предложение на г-жа Таня Недкова - административен ръководител, апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Велико Търново.

Прокурор Желева е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е с над 25 години магистратски стаж. Професионалната ѝ кариера започва на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура-Габрово.

Тя е заемала и длъжностите „прокурор“ и „заместник административен ръководител“ на Районна прокуратура-Габрово, след което „прокурор“ и „заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура-Габрово.

От 18 март 2015 г. до 18 март 2020 г. прокурор Желева е административен ръководител на Окръжна прокуратура-Габрово, след което и до настоящия момент изпълнява функциите на административен ръководител на Габровска окръжна прокуратура.