/ Община Елена
За поредна година с решение на Педагогическия съвет при СУ „Иван Николов Момчилов“ беше присъдена ученическата стипендия „Достоен наследник на Момчилов“. Носители на званието тази година са випускниците от XIIа клас Кристиян Петков и Ивелина Шалаверова. 

Началното училище в Елена отбеляза патронен празник

Кристиян е награден за отлично представяне на сертификационен изпит за ниво В2 на Cambridge, Сертифициране на Office пакет на Power Point 2013 и Word 2016, за достойно представяне в областните кръгове на олимпиади по български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, за участие в културни мероприятия с цел представяне на училището.

Еленските "Самодиви" представиха страната на Международен фестивал

Ивелина получава ученическата стипендия за многобройни участия и награди от художествени конкурси и състезания, национални и регионални изложби. Стипендиите бяха връчени по време на тържественото изпращане на випуск 2019 на училището.

Най-интересното от културния календар на Община Елена за 2019 г.

Педагогическият съвет реши да награди Николета Спасова от XIIа клас за активна дейност през изминалите години като председател на Ученическия съвет  и като член на Българския младежки червен кръст в града.

Учениците са работили за утвърждаване на авторитета на училището и издигане на неговия престиж, проявявали са творчество, оригиналност и креативност в дейностите.