Броят на безработните не се повлиява от финансовата криза, засега
Броят на безработните не се повлиява от финансовата криза, засега / netinfo

Бюрата по труда в България са подготвени и имат капацитет да реагират при нужда на масови съкращения в различни браншове, засегнати от финансовата криза. Това каза във Велико Търново д-р Елка Димитрова, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда” към Министерството на труда и социалната политика.

Към момента не се наблюдава увеличение на регистрираните в страната безработни и техния брой се движи между 18 000 и 20 000 месечно, допълни д-р Димитрова. В обучения за професионална квалификация към бюрата по труда годишно се включват по 30 000 безработни.

Експерти от социалното министерство организират във В.Търново двудневен семинар на тема „Развитие на ученето през целия живот”. Представители на областни и общински администрации, бюра по труда, регионални инспекторати по образование, университети и училища дискутират промените в Закона за насърчаване на заетостта и европейската програма „Учене през целия живот”. Едногодишният проект се реализира в рамките на програмата на Европейската комисия „Образование и обучение 2010”.

Общата цел на програмата е да допринесе за развитието на Европейския съюз като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, повече и по-добри работни места. Бюджетът на програмата "Учене през целия живот" за 2008 г. възлиза на 901 милиона евро, а от тях за България са предвидени 12,5 милиона евро.

Чуйте повече от д-р Елка Димитрова в прикачения файл.