923 семейства на първокласници са получили еднократна помощ, приемът на молби продължава
923 семейства на първокласници са получили еднократна помощ, приемът на молби продължава / Дарик нюз, архив

1035 молби-декларации за еднократна целева помощ за първокласници са подадени в областта до момента. Издадените заповеди за отпускане на средствата са 923. Отказите са седем, съобщиха от  Регионалната дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. Най-много – 337, са молбите в община Велико Търново, 318 от тях са потвърдени.

Дирекциите „Социално подпомагане” ще продължат приемането на молби до 30 септември. Средствата обаче се възстановяват, ако дететто не тръгне на училище.
Размерът на помощта за семейство с първокласник за учебната 2013-2014 година е 250 лева. Право да я получат имат семейства със записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище дете, чийто средномесечен доход  на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Критерият за доход не важи в случай, че първокласникът е с един жив родител, има трайно увреждане или е настанен в приемно семейство, както и при роднини.