/ Община Варна
Започна процедурата за определяне на Годишните поименни награди на Община Варна, които се връчват на студенти да постигнати високи резултати.

Представят 14 атрактивни веломаршрута във Варна

Кандидатите за отличията трябва да отговарят на следните условия: към момента на подаването на документите да са в редовна форма на обучение и да са записани по установения ред за настоящата учебна година в едно от висшите училища в град Варна, да имат успех не по-нисък от “много добър” (5,00) през предходната учебна година; да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси или да имат отлични изяви на научни форуми.

Всяко висше училище има право да подаде в Община Варна до две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област. Годишните поименни награди се връчват в навечерието на 8-ми декември, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности"