/ Dariknews.bg, архив
Професионалната гимназия по горско стопанство и дръвообработване „Николай Хайтов” и Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” ще бъдат модернизирани с помощта на проект, финансиран по  Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Бенефициент е Община Варна. 

Общата стойност на проекта е 2,8 млн. лв. От тях 2,3 милиона са европари, а националното финансиране е 420 хил. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 16 юни 2019 г.

Общата му цел е създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в двете професионални училища. 

Ще бъдат реконструирани сградният фонд и дворните пространства. Предстои  смяна на ВиК и ел. инсталации. Ще бъдат ремонтирани покривите на двете гимназии. Заложени са и мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на  дограма. 

С помощта на проекта се осигурява по-привлекателна образователна среда за 1806 ученици и техните учители. Създават се условия и за целодневна организация на учебния процес и провеждане на извънкласни занимания.