Общински съвет Варна
Общински съвет Варна / Общински съвет Варна
Варненските общински съветници гласуваха рекорден в историята на града бюджет. През 2018 г. морската столица ще харчи 393,7 млн. лева, което е със 123 млн. лева повече спрямо първоначално заложена сума за миналата година. Финансовата рамка беше одобрена с 33 гласа „за“, 5 „против“ и 2 „въздържал се“.
 

Общински съвет Варна
Общински съвет Варна

„Всеки глас „за“ този бюджет е в подкрепа за развитието на града ни. Убеден съм, че с рекордния бюджет 2018-та година ще бъде изключително успешна за Варна и в края на годината ще се похвалим с добри за града ни резултати“, заяви кметът Иван Портних веднага след гласуването.

По време на дебатите независимият съветник Григор Григоров коментира, че заради изпълнението на мащабните инфраструктурни обекти в града над 30 % от парите в бюджета ще отидат по сметките на фирмата „Хидрострой”, която изпълнява повече проекти. 
 

Общински съвет Варна
Общински съвет Варна

„В дългосрочен план това ще доведе до влошаване на бизнес средата и ще убие останалите фирми. След 1-2 години няма да има друга фирма, която да може да изпълнява тези дейности. По този начин допринасяме за създаването на монопол, а не на конкурента среда”, заяви Григоров. Той посъветва кметската администрация да бъде по-активна при кандидатването с проекти по програмата „Региони в растеж”.

Янко Станев (СДС) изрази несъгласие с тезата на колегата си и я определи като създаване на „внушения”. Той добави, че в общинския отдел за провеждане на обществени поръчки не работят „кухи лейки”, а професионалисти. 

Д-р Ивайло Митковски (ДСБ) се обяви против решението от общинския бюджет да бъдат покрити загубите на АГ болницата, възлизащи на 202 хил. лева. Според него трябва да бъде продължен дебатът за строителство на нова сграда на здравното заведение, за което ще са нужни около 28 млн. евро. 
 

Общински съвет Варна
Общински съвет Варна

Борислав Гуцанов (БСП) изтъкна, че заложените местни приходи в бюджета всъщност са на миналогодишните нива, а при икономиката не се забелязва раздвижване.  Той изрази съмнение, че заложените суми за образование и туризъм не отговарят на декларираните приоритети Варна да бъде град на знанието и целогодишна дестинация. 
 

Общински съвет Варна
Общински съвет Варна

Марица Гърдева (ГЕРБ) влезе в полемика с Гуцанов, заявявайки, че съветници с по 4-5 мандата трябва да проявят срам или съвест, тъй като сегашният общински съвет е наследил много „брадати проблеми”.  Тя подчерта, че въпреки рекордния бюджет поредна година повишение  на местните данъци и такси няма да има. 

Очакваните местни приходи в бюджета са в размер на 267,2 млн. лева, а постъпленията от делегирани от държавата дейности – 126,5 млн. лева.

Увеличение на средствата има почти по всички пера в бюджета. Най-голям дял заемат разходите за дейностите „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 162,7 млн. лева. От тях за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са заложени 110 млн. лева при 18 млн. лева през 2017 г.

Знаков обект през тази година е изграждането на бул. „Васил Левски“. За изпълнението на най-мащабния от десетилетия проект са предвидени в бюджета на общината 88 млн. лева. Други 6,4 млн. лева са заделени за пробива на бул. „Сливница“ , а 2,2 млн. лева - за реконструкцията на ул. „Ал. Рачински“.

Част от капиталовата програма е и изграждането на пътна автомобилна рампа на автомагистрала „Хемус“, с качване от бул. „Ат. Москов“, и южно обслужващо платно на бул. „Левски“, между бул. „Сливница“ и бул. „Вл. Варненчик“. В нея е включена и реконструкцията на кръговото кръстовище в началото на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

През 2018 г. с пари от общинския бюджет ще продължат ремонтите на ул. „Студентска“, „Ана Феликсова“, „Цар Борис III”. Ремонтни дейности ще има и на улиците „Кап. Рончевски“, „Баба Тонка“, „Флора“.

За реализацията на мащабни проекти през тази година Варна отново ще разчита и на европейско финансиране. Със средства от еврофондовете ще бъдат ремонтирани основните пътни артерии в кв. „Аспарухово“ – ул. „Мара Тасева“, ул. „Първи май“ и бул. „Народни будители“.  Предвижда се още рехабилитация на алеи и изграждане на нови площадки за спорт и игра в Морската градина. Междублокови пространства в града също ще придобият нов облик с финансовата подкрепа  от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Другото голямо разходно перо в бюджета е това за образование. За него Община Варна ще отдели рекордните 118,5 млн. лв., или малко над 30% от общия си бюджет. Рекордна е стойността и на капиталовата програма на функция „Образование“ в размер на 6,7 млн. лв.

И през тази година е предвидено изграждане на нови детски градини. За ДГ „Иглика“ в кв. „Виница“ и ДГ „Карамфилче“ са заделени средства за нови сгради. Предвижда се също сграда на ул. „Ген. Колев“ да бъде преустроена в детска градина.

Модернизация на образователната инфраструктура във Варна тази година ще бъде направена и с пари по оперативна програма „Региони в растеж“. Над 14 млн. лева ще бъдат инвестирани в обновяване и разширение на 7 общински училища и 3 детски градини.

За здравеопазване в общинския бюджет са заложени близо 20 млн. лева. 2,6 млн. лева от тях ще получат три варненски болници. За болницата по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна са планирани 1,3 млн. лева, част от които ще бъдат инвестирани в ремонти и апаратура. МБАЛ „Св. Анна“ ще вложи средствата от общината в ремонт на родилното отделение и на неонатологията и ще купи нови инструменти за клиниката по ортопедия и травматология. Онкоболницата ще се сдобие с нова лапароскопска и ендоскопска апаратура. Финансовото подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще продължи и през 2018 г.

С над 15,5 млн. лева ще разполага Варна за социално осигуряване, подпомагане и грижи. С част от тези пари ще бъдат направени ремонти в дома за стари хора „Гергана“ и дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“.

За поредна година в хазната са заложени средства за доплащане на абонаментите карти за градски транспорт на пенсионерите, учениците и хората с увреждания. За тази социална придобивка общината е заделила 8,2 млн. лева.

16,8 млн. лева е бюджетът за почивно дело, култура и религиозни дейности. За културни събития, празници и естетизация на градската среда са заделени близо 3,7 млн. лева. В тази сума влиза бюджетът за фонд „Култура“, който тази година е размер на 1 млн. лева. С част от тях Варна ще подпомогне изпълнението на културната програма на българското европредседателство.

Леко завишение има и на парите за спорт.  Общинският бюджет през 2018 година е 1,3 млн. лв., което с 50 хил. лева повече спрямо предходната година.   Фокусът на общината отново ще бъде върху ученическия спорт.