/ Дарик Нюз - архив
За срок до 72 часа с постановление на Районната прокуратура във Варна е задържан 46-годишен мъж. Той е бил привлечен като обвиняем за това, че с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага измамил абонати на енергодоставчика за Североизточна България „Енерго Про продажби“ АД. 

Мъжът се занимавал с изкупуването на вземания от абонати на енергодружеството. Те произтичали от извършени корекции от страна на „Енерго про продажби“ АД на сметките на абонати, платили суми за непотребена коригирана електроенергия. Обвиняемият издирвал тези абонати, представял се за адвокат пред тях, макар че никога не е бил вписван в адвокатска колегия. 

Обещавал им, че ще води дела срещу енергодружеството. За целта искал да бъде упълномощен да ги води. След като се снабдявал с пълномощните, той продавал вземанията на абонатите на свързани с него търговски дружества, едно от които било собственост на неговия брат. 

Веднага след това двете търговски дружества завеждали дела срещу „Енерго Про продажби“ АД. След спечелване на съдебните дела, енергодружеството заплащало доброволно всички дължими суми по банковите сметки на двете търговски дружества. Те обаче не изплащали сумите на абонатите, въпреки клаузите в договорите за прехвърляне на вземанията. 

Районната прокуратура във Варна ще внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо обвиненото в измама лице.