/ ThinkStock/Getty Images
Възстановяват приема на документи в офиса на дирекция „Местни данъци“ на площад „Мусала“, с работно време за граждани от 9.00-12:30 часа и от 13:30-17.00 часа, съобщават от ресорната дирекция към Община Варна.

Медицински сестри помагат при раздаването на пенсии във Варна

Досега част от касите в сградата се ползваха от Бюрото по труда. Поради намалелия брой на лицата, ползващи услугите, е отпаднала необходимостта от предоставянето на офиса на БТ.

Без промяна остава обслужването в другите офиси на дирекция "Местни данъци":

бул. “Сливница“ №191 /сградата на Изчислителен център/, работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.
бул. ”Ген. Колев” №92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.
бул. “Осми приморски полк” №43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.00-12.30 ч.; 15.00-15.15 ч.
ул. “Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.00-15.15 ч.
кв. ”Виница”, сградата на кметство “Приморски”, работно време с граждани: 9:00-17:00ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.15-15.30 ч.


От дирекция “Местни данъци” напомнят, че с два месеца - до 30 юни, се удължава срокът за плащане с 5% отстъпка на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Удължават срока за плащане на местните данъци с отстъпка

За удобство на гражданите съществува възможност за плащане на местни налози по следните начини:


С ПИН код през екрана за проверка на задълженията
През дигиталния портфейл iCard (com)
Централна Кооперативна Банка АД 
Банка ДСК, Банка Пиреос, Изипей АД, "ФАСТ ПЕЙ ХД" АД 
Български Пощи ЕАД
Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС)
Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП - https://nra.bg/
По Интернет, чрез ePay.bg
Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна
“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА
IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00
BIC CECBBGSF

 
Код за вид плащане  Основание за плащане:

44 14 00  Патентен данък и лихви в/у него
44 21 00  Данък върху недвижимите имоти и лихви в/у него
44 22 00  Данък върху наследствата и лихви в/у него
44 23 00  Данък върху превозните средства и лихви в/ у него
44 24 00  Такса за битови отпадъци и лихви в/у нея
44 25 00  Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви в/у него
44 28 00  Туристически данък
44 34 00  Други данъци и лихви в/у тях - недобори пътен данък
44 65 00  Приходи от глоби и санкции
44 80 07 Такси за административни услуги
44 80 13  Такси за притежаване на куче