Община Варна
Община Варна / www.varnacouncil.bg

Община Варна предоставя за временно ползване на Бюрото по труда офиса за плащане на местни данъци и такси на пл. “Мусала” .

Целта е създаване на условия за по-бързо обслужване на граждани, подаващи документи в Бюрото по труда.

Новата организация започва от днес - 6-ти април. Там ще остане да работи само една каса за плащане на местни данъци и такси.

Продължават работа другите офиси на дирекция „Местни данъци“ - в сградата на Изчислителния център на бул.“Сливница“ №191, и в сградата на кметство „Приморски“, с адрес  кв.“Виница“, ул.“Цар Борис III” №35 Б, ет.1