Във Вълчи дол скочиха срещу сеч на горски масив
Във Вълчи дол скочиха срещу сеч на горски масив / netinfo

Над 700 жители на Вълчи дол са подкрепили подписка в защита на местност в града. От няколко дни те са сериозно разтревожени от започващата „планирана сеч” на гора в отдел 62 към Държавно горско стопанство – гр.Суворово, местност „Кошубаир”, в землището на град Вълчи дол. Подписката е приложена към писмо до председателя на Държавната агенция по горите в  София с копие до министър-председателя Бойко Борисов.

Горският масив, предвиден за сеч, е единственият, останал от поголовното унищожаване на вековни дъбови гори, извършено при заселването на територията на общината, се казва в писмото. Гората в тази местност е единственото място за рекреация, която ползват жителите и гостите на града. Там се намира скипистата, която е единствената между Карпатите и Стара планина и в Североизточна България. В гората са изградени със средства и доброволен труд на гражданите на Вълчи дол барбекюта, които се ползват от младите местни скаути при провеждане на мероприятия, както и от всички туристи в почивните и празничните дни. През местността преминават две пътеки на здравето, които се ползват от около 600 души - организирани и неорганизирани туристи, младежи и гости на Вълчи дол.

Пътеката към хижата на „Ловно-рибарско дружество Вълчи дол” е застлана с каменна настилка и осветена по цялото й протежение. За тази местност общинска администрация Вълчи дол подготвя проект, целящ цялостното й оформяне като рекреационен комплекс, който включва реновиране на скипистата, изграждане на ски-гардероб, дендрологично оформяне на пътеките на здравето, благоустрояване на терена около микроязовира и превръщането му в място за спортен риболов с изграждане на необходимите спортни съоръжения. С реализирането на този проект се очаква да се подобрят местните условия за привличане на туристи от морските курорти, както и да се осигурят възможности за пълноценното ползване на скипистата през зимния сезон от жителите на общината и тези на съседните общини, както и от близките областни центрове Варна, Шумен и Добрич.

Жителите  на Вълчи дол, членовете на Сдружение „Ловно- рибарско дружество” в града, представители на неправителствени организации, младежи, скаути и приятели на здравословния начин на живот, настояват да се преразгледат плановете за извършване на сеч в единствената гориста местност на общинския център Вълчи дол.