/ община Варна
Нова автоматизирана система за събиране на битови отпадъци въвежда община Варна.

В града вече са поставени 16 нови съда, а системата извършва автоматизирано изпразване на контейнерите за смет директно в каросерията на автомобила, посредством лазерно насочване, с минимизиране на човешкия фактор. 

Системата за събиране на отпадъци (NORD EASY SYSTEM) е новаторски метод, който ще опрости процеса на събиране на отпадъци.

Дейността по сметосъбиране се извършва директно от кабината на автомобила, посредством лазерно насочване и наблюдение на целия процес чрез монитор, разположен в кабината на превозното средство.

Подобряват разделното събиране на отпадъци

Съдовете са удобни за ползване, тъй като капакът се отваря с педал, след което автоматично се затваря, което означава, че отпадъците няма да бъдат разпилявани от птици. Контейнерите са по-обемни от досегашните и не могат да се местят.

Предвидени са три вида - с обем 2250, 3000 и 3750 литра. 

Автоматизираната система ще бъде внедрена на три етапа. Първият етап на въвеждане е в рамките на 90 календарни дни, до една година, в който ще бъдат подменени общо 60% от обема на съдовете, които ще се обслужват от седем специализирани компакторни машини. Финал ще бъде сложен с третият етап, при който над 80% от обема на съдовете на територията на община Варна ще бъдат сменени.
 
община Варна