среща
среща / община Стара Загора
Община Стара Загора договори възможности за подобряване  на  разделно събиране на отпадъци.
 
По време на разговора бяха набелязани конкретни мерки, които да допринесат за по- ефективното и качествено събиране на рециклируемите отпадъци. Ресорният зам.-кмет информира, че зачестяват сигналите от граждани за препълнени и необслужени контейнери за разделно събиране. „Ние държим това да се промени“, категоричен беше Николов.
 
Фирмата и общината се договориха през следващата седмица да започне мониторинг на системата за разделно събиране и за времето за запълване на съдовете. След извършването на проверката ще бъде преценено какви мерки да бъдат предприети.