Във Варна се увеличава броят на децата с говорни дефекти
Във Варна се увеличава броят на децата с говорни дефекти / netinfo
Увеличава се броят на децата с комбинирани езиково-говорни дефекти и на учениците с нарушения в способностите за усвояване на учебния материал. Това отчете директорът на Логопедичния център във Варна д-р Лиляна Лазарова. Заради ограничения щат в Логопедичния център над 200 деца от Варна не могат да се включат в корекционните курсове, въпреки че имат спешна нужда от тях.

Общо 595 деца са преминали през корекционни процедури в кабинетите на Логопедичния център през първия учебен срок. Близо 60% от тях са имали проблеми с произнасянето на определени звукове, други 20% от децата в начална училищна възраст са били с недоразвита реч, а над 7% са заеквали. 4% от децата, преминали през логопедичните кабинети миналия срок, са срещали трудности с усвояването на учебния материал.

След приключването на първия срок от кабинетите са изписани 105 деца, на тяхно място за обучение през втория срок са приети 112.

Репортаж по темата очаквайте в следобедния блок на Дарик радио Варна.