Водата в Аспарухово и Звездица - годна за пиене
Водата в Аспарухово и Звездица - годна за пиене / netinfo
Водата в района на кв. “Аспарухово”, Островната зона и с. "Звездица" вече е годна за консумация, съобщават от РИОКОЗ-Варна.

След извършен планов ремонт на водопреносната мрежа и възстановено водоподаване за питейно–битови нужди в засегнатите райони, е проведен мониторинг на качествата на питейната вода след извършени промивка и дезинфекция. От извършените микробиологични и физико – химични анализи на проби от 6 пункта е установено, че няма отклонения по изследваните показатели за качеството на водата, предназначена за питейно–битови цели.