/ БТА
Бяла водна лилия се появи в Природен парк „Златни пясъци“ в резултат от изпълнението на проект по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. на стойност 103 770, 32 лв.

БТА

Дейностите по проекта целят подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани в неблагоприятно природозащитно състояние на територията на парка.

БТА

Водните лилии или познати и като водните рози, са семейство покритосеменни цъфтящи растения, които привличат погледа на всеки посетител.

БТА

Възстановяването на популацията на бялата водна лилия е следствие от системно изследване на физико-химичните и микробиологични характеристики на повърхностните води на „Малко водно огледало” и „Голямо водно огледало”, ръчно почистване на растителността на 50% от повърхностните води на водните огледала и осигуряване на светлина и кислород на растителността.

БТА

БТА