Тръгна конкурс за общински шеф по сигурността
Тръгна конкурс за общински шеф по сигурността / Дарик Варна, архив

Община Варна обяви конкурс за шеф на дирекцията "Управление на сигурността и контрол на обществения ред". Постът остана незает доста време, след като дългогодишният директор Стойчо Бакалов от екипа на бившия кмет Кирил Йорданов, бе освободен.

Сега местната администрация ще избере нов директор чрез конкурс. Изискванията към кандидатите са да имат степен на завършено образование – магистър и придобита юридическа правоспособност. Изискват се  и минимум 4 години професионален опит. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез тест и интервю, пише Varnautre.bg.

Новият директор ще трябва да координира и контролира дейностите по осигуряване на сигурността и защита на гражданите и опазване на обществения ред на територията на община Варна, в това число строителен контрол, опазване на обществения ред, екология, търговска и туристическа дейност.

На негово подчинение ще са и дейностите по видеонаблюдение и осигуряване сигурността на населението при бедствия или военно временна обстановка, както и дейността на сметомочистващите фирми и дейностите по предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

Контролът върху дейността на общинския приют за безстопанствени кучета също ще бъде в задълженията на новия шеф на сигурността във Варна.Обявената работна заплата за длъжността е до 1550 лева.

Конкурси от община Варна са обявени и за още няколко длъжности, сред които здравен експерт и ТРЗ. Бъдещият главен експерт "Детско и училищно здравеопазване" в отдел "Лечебни заведения и детско и училищно здравеопазване", към дирекция "Здравеопазване", трябва да има степен на завършено образование – бакалавър и да е работил в областта на здравния мениджмънт. Експерт ще отговаря за осъществяване на здравната политика на община Варна в областта на училищното здравеопазване, за дейността на детските ясли, на медицинските сестри от яслените групи на ОДЗ и ОП "Комплекс за детско хранене" по проблемите на рационалното хранене във възрастта 0-3 г. и хигиенните норми, свързани с него.

Той ще координира и контролира цялостната дейност на детските ясли на територията на Община Варна, както и цялостната дейност в областта на училищното здравеопазване. Заплатата е до 1000 лева.

Кандидатите за началник отдел "Финанси и ТРЗ" към дирекция "Здравеопазван"”, също трябва да имат степен на завършено образование – бакалавър, професионална област – икономика и поне 4 години професионален опит в област.

Според кратко описание на длъжността, човекът, заемащ длъжността организира и контролира разработването, съгласуването, актуализирането и разпределението на публичните финансови средства в бюджета на дирекция "Здравеопазване". Определена заплата е до 1100 лв.