Три общини решават проблемите с боклука до края на октомври
Три общини решават проблемите с боклука до края на октомври / Live.Varna.bg, архив

До края на октомври тази година трябва да приключи изграждането на първата клетка от регионалното депо за отпадъци в село Въглен, което ще обслужва общините Варна, Аксаково и Белослав. Строителството се финансира по проект на стойност общо над 28 млн. лв. по ОП „Околна среда”. Въпреки желанието работата по него да приключи възможно по-бързо, той се е забавил във времето заради многото обжалвания на процедурите по отчуждаване на земеделски земи и провеждането на обществени поръчки за строителство, обясни ръководителят на проекта Петранка Стоилова.

Тя изрази надежда, че работата ще приключи в срок, който е удължен с анекс към договора. В резултат на лоялното и прозрачно провеждане на обществените поръчки, от бюджета на трите общини и от републиканската хазна са направени икономии в размер на над 6 млн. лв, посочи Стоилова.

Проектът предвижда заедно с клетката от депото да бъдат изградени инсталации за компостиране на зелени отпадъци и за рециклиране на строителни отпадъци, площадкова инфраструктура, пречиствателна станция за отпадни води, контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата - батерии, акумулатори, луминисцентни лампи, и депо за инертни отпадъци.

Новата инсталация, която ще бъде изградена в землището на с. Въглен, ще бъде с капацитет 577 хил. куб. м. или 401 944 тона отпадъци. Първата клетка от регионалното депо е с площ от 52,715 дка. Изграждането на всички етапи на системата за управление на отпадъците в регион Варна се реализира върху терен с обща площ над 282 дка с предвиждан срок за експлоатация 20 години.

Ще бъдат доставени и четири сметоизвозващи машини, увери Петранка Стоилова. Две от тях ще обслужват Варна, а по една ще има в Аксаково и Белослав. Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците ще решава как да се ползват преработените строителни отпадъци.