/ сдружение „Няма невъзможни неща”
След допитване до младежи са избрани местата -  предимно  спортни площадки, училищни дворове, магазини, кафенета и обществени сгради
Оборудване на 40 места във Варна със соларни панели за зареждане на мобилни устройства. Това предвижда иновативен проект на сдружение  „Няма невъзможни неща”.

Устройствата ще бъдат разположени в квартaлите „Младост“, „Владиславово“, „Аспарухово“ и „Чайка“. През август екипът  на сдружението потърси мнението на младежите къде според тях е подходящо да се поставят соларните устройства. Посочените  места  са предимно  спортни площадки, училищни дворове, магазини в кварталите, кафенета, обществени сгради.

Проектът ще бъде реализиран до октомври. След обобщението на събраните мнения следва обсъждане  с кметствата по райони и съответната  техническа  работа по монтажа и обезпечаването на сигурността на слънчевите зарядни.  Сдружение „Няма невъзможни неща“ поема ангажимента да следи за изправността на соларните зарядни по райони и да осъществява текуща поддръжка.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна – програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“.