/ Община Варна
Двудневен международен онлайн семинар на тема „Възрастни хора, цифрово разделение и гражданство“ ще се проведе на 17 и 18 юни, от 10:30 часа.

Той е отворен за за всички, които се интересуват от темата и които могат да се включат в събитието след регистрация тук: https://www.eventbrite.fr/e/the-elderly-the-digital-divide-and-citizenship-registration-158076068777

Проектът се реализира съвместно с район Алтона (Хамбург), заедно с град Марсилия и „TheMayor.EU - Европейският портал за градовете и гражданите“, а партньори са Варна, Ротердам, Генуа и Клуж-Напока.

Представители на 9 държави участват в Първия международен образователен форум

Събитието е второ от поредица семинари по европейския проект EUDIGIT - Европейски дигитални граждани. На срещата ще бъдат разгледани теми за цифровото разделение и как то влияе на възрастните хора, как градовете могат да разработват по-приобщаващи цифрови политики, заедно с гражданите и местните заинтересовани страни.

Сред целите на инициативата са преодоляване на дигиталните различия в градовете, засилване на чувството за европейско гражданство и създаване на дигитални политики. По време на срещата експерти и представители на неправителствени организации ще представят политики и практики за намаляване на цифровото разделение, за възможностите на социалните мрежи за засилване на чувството за принадлежност към ЕС.

Проектът EUDigit се финансира по програма „Европа за гражданите“. Той предвижда организиране на дискусионни форуми в областта на дигиталното изключване на хората с увреждания, дигиталното разделение между селските и градските райони, дигитални политики и комуникация до ноември 2022 г.

Община Варна бе символичен домакин в края на февруари на първото издание на двудневния международен онлайн семинар на тема „Младеж, дигитално неравенство и гражданство“.