районен съд
районен съд / Дарик Варна, архив

Районен съд - Варна няма да отлага насрочените открити съдебни заседания.

С оглед ограничаване разпространението на вирусни заболявания, считано от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г. се въвеждат допълнителни мерки за дезинфекция на Съдебна палата – Варна. Възможно е мерките да забавят началото на насрочените съдебни заседания. Няма да бъдат допускани посетители в сградата, в часовете на дезинфекция:

  • Преди 8.45 ч.
  • 12:00 – 13:00 ч.

Дезинфекцията от 16ч. до 17ч. ще се извършва без прекъсване на съдебните заседания.

Районен съд - Варна апелира към посетители и страни по дела да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусни заболявания, като се въздържат от посещения на съдебната палата при наличие на симптоми. Призоваваме всички потребители на съдебно административни услуги да използват алтернативните канали за комуникация и да подават заявления, молби и други документи по делата на електронната поща на съда: varna-rs@justice.bg

Справки по дела могат да се извършват чрез Единния портал за електронно правосъдие, както и на служебните телефони, публикувани на интернет страницата на РС – Варна.