Районен съд Варна
Районен съд Варна

Ръководството на Районен съд-Варна ще представи пред медиите резюме от отчетния доклад на институцията и обобщени статистически данни за постъпленията от дела през последната година, сроковете на разглеждането им и натовареността на съдиите. 

На базата на извършения годишен анализ и проведеното Общо събрание на съдиите, ще бъдат очертани параметрите и тенденциите в работата на магистратите и на съдебната администрация през настоящата година. 

Пресконференцията ще се проведе на 10 март т. г., вторник, от 10 часа в заседателна зала на VI етаж в съдебната палата на площад “Тракия”.