Работещите в “Полимери” принуждавани да излязат в неплатен отпуск
Работещите в “Полимери” принуждавани да излязат в неплатен отпуск / netinfo
Работниците от “Полимери” АД Девня били „помолени” от ръководството на фирмата да подадат молби за ползване на неплатен отпуск, за да се осигури поетапно редуциране на присъствието на персонала и оттам намаляне на фонд работна заплата за периода февруари и март 2008г. Някои работниците са били заплашвани, макар и неформално, че ще бъдат съкратени. Това съобщават от синдикалния регионален съюз на КТ”Подкрепа” – Варна. Заради непласирането на готова продукция в последните месеци в дружеството се налага намаляване на обема на работа.

От ”Подкрепа” възразяват срещу подобна политика на дружеството като подчертават, че е задължение на работодателя да осигури изпълнението на трудовите функции на работниците и служителите съобразно индивидуалните трудови правоотношения с тях. Съгласно чл.160 ал.1 от Кодекса на труда неплатен отпуск се разрешава от работодателя само по искане на работника или служителя

Няма никаква законова възможност едностранно от работодателя да бъде разпоредено ползване на неплатен отпуск от работниците и служителите, независимо от производствената необходимост, намаляването обема на работа или регистрирането на престой, категорични са от синдиката.

От ”Подкрепа” възразяват срещу опитите да се кредитира дейността на това търговско дружество със «спестени» средства от фонд «Работна заплата».