Първите нови контейнери за смет се появиха в центъра
Първите нови контейнери за смет се появиха в центъра / Дарик Варна

Очакваната подмяна на съдовете за битова смет във Варна вече започна. В централната част от вчера се забелязват нови пластмасови контейнери, на които е написано не само името на сметосъбиращата фирма, но и телефон и е-мейл адрес за връзка.

Безкомпромисни глоби за някои сметопочистващи фирми, оставили Варна без чистене 3 дни

Новоизбраните сметосъбиращи фирми поемат своите задължения в районите „Одесос", „Приморски", "Аспарухово" и село Звездица, обяви в понеделник кметът Иван Портних.

За чистотата в „Одесос"и „Приморски" вече отговаря „ЗМБГ" АД. В „Аспарухово" и кметство Звездица ще чисти „Консорциум Варна 1" ДЗЗД.

73,6 млн. лв. ще струва чистотата на Варна през следващите 5 години

Поетапно цялата техника на сметосъбиращите фирми ще бъде подменена. Ще бъдат изцяло заменени с нови и уличните съдове за смет. В подписаните договори за сметосъбиране и сметоизвозване има заложена по-голяма кратност на събирането и допълнителни ангажименти, каквито досега сметопочистващите фирми нямаха.