детска градина
детска градина / iStock/Getty Images

В ход е процедура по приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, подготвителни полудневни и целодневни групи към училищата на територията на община Варна.

Tова съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“. 

Мотивите за разработването й са свързани с нуждата от уеднаквяване на процедурите за електронен прием, както и с предложения на родители за въвеждане на критерии, съобразени с местоживеенето. Целта на промените е да бъде осигурен плавен преход от подготвителна група в първи клас на едно и също училище, както и да бъде създадена единна електронна система за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата.

За информация и предложения от гражданите проектът на наредбата е публикуван на сайта на Общински съвет, раздел „Проекти на нормативни актове“.

Община Варна