Оправдаха управители на фирми, причинили повреди по пътно платно
Оправдаха управители на фирми, причинили повреди по пътно платно / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Районният съд във Варна оправда четирима подсъдими, обвинени в причиняване по непредпазливост  на повреди по част от пътното плътно на общинския път, свързващ кварталите Аспарухово и Галата. На 19 август 2008 г., в резултат на активиран свлачищен процес край новостроящ се комплекс от жилищни сгради и магазини в местността „Карантината”, настъпва свличане на част от пътното платно с дължина около 100 м., като последват вреди за над 108 000 лв.

С внесено през май тази година в съда постановление, прокуратурата е направила предложение четиримата подсъдими – В.Нейчев (управител на фирма „Варна Саут Бей”ЕООД като възложител на строежа), Д. Славов и Е. Петров (управители на строителната фирма „Борд”ООД) и Я. Янкова (управител на надзорната фирма „Строй контрол Ян-99”ЕООД) да бъдат освободени от наказателна отговорност с налагане на административни наказания. Според обвинението на строителния обект е бил извършен неукрепен масов изкоп, който създал условия за зараждане на свлачищен процес, като падналия проливен дъжд допълнително допринесъл за аварията.

Строителният надзор, пак според обвинението, не е следвало да допуска масов изкоп без наличие на одобрени технически проекти по всички части за два от входовете на новостроящия се комплекс. Инвеститорът е бил задължен да възложи изработването на проект за укрепване на изкопа, а строителното дружество – да го изпълни в съответствие с издадените строителни книжа.

Впоследствие причинените щети са били възстановени своевременно, като пътното платно е било изградено за сметка на търговското дружество – строител.

В три поредни открити съдебни заседания бяха изслушани заключенията  от назначените по делото експертизи, разпитани множество вещи лица и свидетели, давали експертни становища във връзка с възникналата авария и причинените щети. Днес на първа инстанция четиримата подсъдими бяха признати за невиновни по така повдигнатите им обвинения.

Решението на Районния съд подлежи на обжалване в 15-дневен срок.