Обсъждат новите правила за прием на първокласници
Обсъждат новите правила за прием на първокласници / Дарик Варна, архив

Общинските съветници от комисията по образование ще обсъдят разработената от местната администрация Система за правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Варна. Според нея водещ критерий за прием на първокласници през учебната 2017/2018 година ще бъде близостта на училището по настоящ адрес на родителите.

При наличие на по-голям брой кандидати за определено училище ще се прилагат и допълнителни критерии, които ще носят предимства - дете с трайни увреждания над 50%; дете сирак;  други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в избраното училище; близост до местоработата на един от родителите.