Общинската сесия - ден втори
Общинската сесия - ден втори / Дарик Варна, архив

Втори поред ден продължава сесията на Общинския съвет. Заседанието на местния парламент, 30-то от началото на мандата, ще бъде подновено в 9 часа.

Варненските общински съветници ще гласуват новите си възнаграждения. Преди два месеца те приеха заплатите им да бъдат 70 на сто от тази на председателя на Общинския съвет, която е около 1500 лв. Новото предложение е за 60 %, което означава, че заплатите на местните парламентаристи ще са близо 900 лв. От началото на мандата си през 2011 г. те получаваха 30 на сто от средното възнаграждение в кметската администрация, което се равняваше на около 135 лв.

Ако новите заплати бъдат гласувани, ще бъдат намалени и обвързаните с тях глоби. За отсъствие без уважителни причини от заседание санкцията е 25 % от възнаграждението, а при отсъствие от комисия - 10 %.

Сред точките от дневния ред, които ще бъдат гласувани днес, е упълномощаване на представителя на Общинския съвет в Общото събрание на съдружниците на ВиК-Варна ООД да участва за заседанията на 13 май и 17 юни. На първото се очаква да бъде приет отчет за дейността на дружеството през 2013 г. На заседанието през юни ще бъде направен пореден опит да бъде сменен управителят на ВиК-Варна и избран нов.

Друго предложение, което местните парламентаристи ще гласуват, е това за избирането на Добромир Джиков от групата „Граждански експертен център" за заместник-председател на Общинския съвет.